Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Даний Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осіб укласти з Продавцем договір про постачання товарів дистанційним способом на умовах, передбачених цією офертою, шляхом створення замовлення в Інтернет-магазині на сайті https://www.uagraphix.com/

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір публічної оферти є публічним договором відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими всім покупцям.
1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання “Оформити замовлення” або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет-магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом цього Договору Покупцем.
1.3. Договір, укладений виходячи з акцепту клієнтом справжньої оферти є договором приєднання, до якого клієнт приєднується без будь-яких винятків і/або застережень.
1.4. Адміністрація Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення, може вносити зміни до цього Договору, матеріалів та інформації, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання чи результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати на умовах цього Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар у власність та сплатити його на умовах цього Договору.
2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, уявним правочином, угода яка, здійснюється під впливом насильства чи обману.

3. МОМЕНТ ВИСНОВОК ДОГОВОРУ

3.1. Ухвалення Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар в Інтернет-магазині. Моментом укладання Договору є підтвердження замовлення Продавцем.
3.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, у тому числі згоди Покупця з отриманням матеріалів рекламного характеру засобами комунікації (в т.ч. але не виключно – електронною поштою, мобільним зв’язком). У будь-який момент Покупець може відмовитись від отримання рекламних матеріалів шляхом скасування підписки в соціальних мережах, таких як instagram, telegram та інші, або відмовитись від рекламних повідомлень на електронную почшту, шляхо натискання певної кнопки, яка відміняє підписку.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин або за допомогою оператора Інтернет-магазину.
4.2. Оформити замовлення через Інтернет-магазин можливо без реєестрации або після реєстрації. При цьому Покупець має право зареєструватись на сайті лише 1 (один) раз, тобто може мати лише один Особистий кабінет.
4.3. При реєстрації в Інтернет-магазині або при замовленні Товару за допомогою оператора Інтернет-магазину Покупець зобов’язаний надати таку інформацію про себе:
– прізвище, ім’я Покупця;
– Контактний телефон Покупця;
– електронну адресу для зв’язку з Покупцем;
– адреса доставки Товару (у разі потреби доставки Товару).
4.4. Покупець, який зареєструвався в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіну. Пароль генерується автоматично. Якщо покупець хоче змінити пароль на інший, в особистому повідомленні на електронну пошту прийде посилання із встановленням свого особистого пароля від особистого кабінету Інтернет-
магазину. Передача Покупцем логіну та паролю третім особам заборонено.
4.5. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання “Оформити замовлення” або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору Інтернет-магазину відповідно.
Оформлення Покупцем замовлення та подальша передача його до виконання означає достатнє і повне ознайомлення Покупця з ціною Товару, технічними характеристиками Товару, його функціональними можливостями, інформацією про терміни постачання та умови гарантійного обслуговування.
4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, направлене за допомогою засобів зв’язку Покупцю). У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі з причин, що не залежать від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із замовлення Покупця та повідомити про це Покупця.
4.7. Будь-які відомості про Товари, що містяться на офіційному веб-сайті Продавця, мають інформаційний характер і не можуть сприйматися як такі, що повною мірою
передають усі властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару, перед замовленням Товару йому
необхідно звернутися за консультацією до оператора Інтернет-магазину.

5. ЦІНА ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Ціна, за якою реалізується Товар – зазначається у документах на передачу Товару Покупцеві.
Продавець залишає за собою право змінювати ціни на товари в односторонньому порядку. При цьому ціни на замовлені Покупцем Товари (після підтвердження замовлення Продавцем) зміні не підлягають.
5.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем у готівковій (у разі отримання Товару на складах-магазинах Продавця або відділеннях поштових служб) або безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця. Валюта розрахунків – гривня.
5.3. Покупець зобов’язаний сплатити замовлений Товар у строки, погоджені Сторонами під час оформлення замовлення.
5.4. При безготівковій формі оплати зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.
5.5. Якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на офіційному веб-сайті Продавця, і має інформаційний характер. Ціна, за якою реалізується Товар зазначається відповідно до п. 5.1. Знижки не підсумовуються та не додаються до інших знижок.

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Зобов’язання Продавця передати Товар Покупцеві виникають з моменту направлення Покупцю підтвердження замовлення.
6.2. Строки передачі Товару Покупцю погоджуються Сторонами у кожному конкретному випадку та фіксуються у підтвердженні замовлення. Дата поставки Товару вказується у накладних на Товар.
6.3. Товар може бути переданий Покупцю за адресою, вказаною останнім. При постачанні Товарів Покупцю за вказаною ним адресою перевезення таких Товарів здійснюється за рахунок Покупця.
Доставка Товару Покупцю здійснюється:
6.3.1 За допомогою перевізника (службою поштового відправлення, службою доставки, кур’єрською службою та ін.) до пункту видачі або за вказаною Покупцем адресою.
При доставці Товару за допомогою перевізника Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії перевізника (в т.ч. вартістю доставки).
6.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця:
6.4.1 З моменту передачі Продавцем Товару перевізнику (служба доставки, кур’єрська служба та ін.).
6.5. Зобов’язання щодо передачі Товару у випадках, передбачених пп. 6.3.1 Договори вважаються виконаними, а також ризик випадкової загибелі Товару переходить до
Покупця у момент передачі Продавцем Товару перевізнику. Відповідальність за доставку товару до місця доставки несе перевізник.
6.6. Прийом Товару за кількістю та якістю відбувається у місці передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцю. Після отримання Покупцем Товару претензії до
кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчих Товарів належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався та збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий разом із проданим Товаром. Перелік Товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених цим пунктом, затверджено Кабінетом Міністрів України.
7.2. Розгляд вимог Покупця, зокрема, щодо повернення Товару здійснюється за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України (в т.ч.
письмової заяви).

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

8.1. Продавець має право:
– у будь-який час вносити зміни до цього Договіру, матеріалів та інформації (в т.ч. про Товари), що пропонуються в Інтернет-магазині;
– відмовитися від укладання Договору публічної оферти за відсутності в нього можливостей продати Покупцю відповідний Товар;
– здійснювати записи телефонних переговорів із Покупцем;
– Призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (в т.ч., але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;
– вимагати від Покупця сумлінно виконувати свої зобов’язання за цим Договором;
– без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов’язки щодо виконання Договору третім особам.
8.2. Продавець зобов’язаний:
– надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;
– передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар;
– перевірити якість та кількість Товару під час його передачі Покупцеві;
– не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством
України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем);
– запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень; своєчасно
виявляти та припиняти такі факти;
– належним чином виконувати умови цього Договору.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

9.1. Покупець має право:
– Зареєструватися в Інтернет – магазині;
– у разі не згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від купівлі Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині та будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;
– звертатися за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;
– вимагати від Продавця сумлінно виконувати свої зобов’язання за цим Договором;
– Інші права, передбачені чинним законодавством України.
9.2. Покупець зобов’язаний:
– до моменту укладання Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, цінами на Товари, що пропонуються Продавцем в Інтернет-магазині;
– повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця та необхідні для реєстрації в Інтернет-магазині шляхом власноручного внесення даних при
реєстрації в Інтернет-магазині або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет-магазину, підтримувати їхню актуальність;
– своєчасно сплатити замовлений Товар (та його доставку, у разі потреби доставки Товару);
– належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред’явити документ, що засвідчує
особу (особа, уповноважена на отримання Товару);
– перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця (перевізника);
– не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін та пароль, отримані при реєстрації, третім особам та самостійно нести відповідальність за невиконання цього зобов’язання;
– належним чином виконувати умови цього Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцеві інформації про себе (в т.ч., але не виключно інформації, зазначеної в п. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.
10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла внаслідок незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання тощо.
10.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, здійсненого на підставі цього Договору.
10.5. Гарантія на Товар надається відповідно до гарантії, встановленої заводом-виробником Товару. Продавець не несе відповідальності за псування Товару у випадках, які не визнаються гарантійними заводом-виробником Товару, а також у випадках порушення Покупцем умов зберігання та/або експлуатації Товару.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути припинено лише у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, військового стану, суттєвої зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань щодо цього Договору або з інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторін.
11.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону (по електронній пошті або в Telegram чи Viber).
11.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, за умови дотримання вимог пункту 11.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за цим Договором.
11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили протягом терміну виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, повинна письмово повідомити іншу Сторону (по електронній пошті або в Telegram чи Viber).
11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад 30 (тридцять) календарних днів поспіль, Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
12.2. Цей Договір укладено на території України та діє в рамках чинного законодавства України.
12.3. Покупець та/або уповноважені особи Покупця надають згоду Продавцю на обробку їх персональних даних, а саме прізвища, імені, по батькові, зареєстрованого місця проживання та/або фактичного проживання, ідентифікаційного номера платника податків, паспортних даних, а також контактного номера телефону/факсу, електронної адреси, будь-яких інших даних, зазначених Покупцем у реєстраційній формі для реєстрації в Інтернет-магазині та/або замовленні, з метою виконання вимог чинного законодавства України, пов’язаного з веденням фінансово-господарської діяльності Продавця та в межах вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.
Покупець підтверджує, що ознайомлений із правами суб’єкта персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.
12.4. Інтернет-магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет-магазині (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо). Використання матеріалів сайту без дозволу правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на сайт Інтернет-магазину обов’язкове.
12.5. Усі суперечки, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором Сторони намагатимуться вирішити під час переговорів. У разі недосягнення згоди під час переговорів, суперечки вирішуватимуться у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
12.6. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Важливо

Будь ласка, уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що є в Інтернет-магазині, та не вчиняти дій, зазначених у п. 4.3, 3.1 цієї Оферти.

Додаток

Договір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, однакові для всіх Покупців, беззаперечне прийняття умов
якого Покупцем (оплата Товару відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Продавцем та Покупцем.

Адміністрація – правовласник сайту https://www.uagraphix.com/

Акцепт – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання “Оформити замовлення” або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет-магазину, через електроннц пошту або Telegram чи Viber, Instagram).

Інтернет-магазин – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному сайті за адресою https://www.uagraphix.com/, який дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати тощо, зробити відповідне замовлення та ін.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розмістила в Інтернет-магазині інформацію про товар та/або послуги, що їм реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товари та/або послуги. Найменування Продавця вказується у документах на передачу Товару Покупцеві.

Оферта – пропозиція Продавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених у цьому Договорі, адресована необмеженому колу осіб.

Оформлення замовлення – заявка Покупця на покупку Товару, що адресується Продавцю для її виконання та здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині натисканням на посилання “Оформити замовлення” або наданням згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет-магазину.

Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

Покупець – будь-яка особа, яка акцептувала цю публічну оферту.

Сторони – сукупна назва Продавця та Покупця.

Товар – наліпки на стіни, наліпки на ноутбук, декор на двери, фотошпалери та інші товари, інформація про які розміщена в Інтернет-магазині.